Tisztelt Szakértők, Kedves Barátaink!

Mint arról már néhány szaklap és a Zöldtech honlap beszámolt, több hónapos  előkészítés után megalakult az Magyar Hőszivattyús Szövetség (MAHÖSZ), az ÉTE Hőszivattyús Szakosztály utódjaként.

 Ennek a szervezetnek és szakmai képviseletnek a szükségességét indokolja, hogy világszerte és különösen az EU-ban a figyelem középpontjába kerültek a megújuló energiák, így a fölhő, víz, termálvíz, levegő hőenergiájának hasznosítására szolgáló hőszivattyús technológiák.

 Az EU energia és klímavédelmi koncepciójában kiemelt szerepe van az energiahatékonyság növelésének. Tekintve, hogy a hazai fűtési energia felhasználás másfélszerese az EU átlagnak, fontos a hőszivattyús fűtési-hűtési technológia, a rendkívül szinergikus hatása alapján.

 A Hőszivattyús Világszövetség / IGSHPA / és az Európai Hőszivattyús Szövetség / EHPA / több esetben szakembereinken keresztül hívta fel a figyelmet, hogy Európában utolsóként javasolják a csatlakozásunkat. 2007.07.27-én ezt a lemaradásunkat pótoltuk és megküldtük a csatlakozási szándék nyilatkozatunkat.

 A hőszivattyús iparág nagy nemzetközi fejlődésben van és ennek hatásait a hazai forgalmazók is felismerték. Hasonlóan vélekednek a nagy ingatlan beruházók, akik pl. Kormányzati negyed, nagy irodaházak, fürdők, lakóparkok stb.  építésénél mint pályázati feltételt tekintették a megújuló földhő alkalmazását hőszivattyúkkal.

 A hazai felértékelődést jól jellemzi, hogy az Energia Központ Kht. napjainkban adta ki a „Csináljuk jól” sorozatban a Geotermikus energia hasznosítása Magyarországon c. kiadványt és a közeljövőben  jelenik meg a hőszivattyús szakterület hasonló átfogó kötete.

 A hazai és nemzetközi klímaváltozással összefüggésben, az energia racionalizálási és megújuló energia felhasználási stratégia kidolgozásához fontos és időszerű minden alternatív lehetőség szakszerű felmérése és az adatok hiteles szakmai képviselete.

 Az MAHÖSZ kiemelt céljai:

- A nemzetközi átlagtól eltérő kedvező geotermikus és geotermális adottságaink fokozott kihasználása a hőszivattyús technológia alkalmazásával.

- Hiteles adatszolgáltatás a döntéshozók részére.

- A környezetvédelmi hatásvizsgálatok véleményezése és a közvélemény tájékoztatása.

- A hőszivattyús szakterület minden szereplőjének megfelelő oktatása és minősítése.
- A hatósági engedélyezési eljárásokban való együttműködés, adatbázis létrehozása a működő rendszerek teljesítményének és megvalósulási számának megállapításához.

 A felsoroltak csak néhány kiemelt területet jelentenek a tervezett tevékenységből. Munkánkat 4 munkacsoportba soroltuk és ezek vezetésére az ország elismert szakembereit kértük fel.

 Hamarosan a szakosztály önálló honlapot indít, tervezzük negyedéves hírlevél megjelentetését és igénybe vesszük a szaksajtó felajánlott megjelenési lehetőségeit is.

Szervezetünk nyitott minden magánszemély és vállalkozás, vagy nonprofit szervezet előtt. Eddig végzett munkánkat  is a nyilvánosság biztosításával végeztük és várjuk a megújuló energiák terjedéséért tenni akarók jelentkezését, javaslataikat.

Összefoglalva céljainkat: a hazai hőszivattyús energia hasznosítás nemzetközi felzárkóztatását kívánjuk elérni, melyhez van hazai kiváló adottság, megfelelő humán szakértelem és technológia.

 Ezek hazai szabályozott működésével a hazai energia mérlegben növekedhet a megújuló energia részaránya a kormányzati céloknak megfelelően.


Tisztelettel:

Kiss Pál
MAHÖSZ elnök