Geotermikus képzés


A “Geotermikus hőszivattyús rendszerszerelő” elnevezésű képzés egy engedéllyel rendelkező felnőttképzési program. Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001828/2018/D023

Az engedélyezett képzés jogosultja a Paladin Human Solutions Kft. (weboldal: https://paladinhums.hu), a képzés a Kardos Labor Kft. szakmai támogatásával valósul meg (weboldal: https://kardoslabor.hu).

A képzés célja: A képzésben résztvevő megismerje a geotermikus hőszivattyús rendszerek működését, felépítését, a primer és a szekunder kör szerepét, tervezési szempontjait, működésének alapjait. Megismerje milyen körülményeket kell a rendszer tervezéskor figyelembe venni, milyen kivitelezési megoldások szükségesek az elkészített terv megfelelő minőségű végrehajtásához.

A képzés két részből áll:

 1. Online elérhető elméleti tananyag, amely teljesítése a megadott határidőre kötelező minden olyan jelentkező számára, akinek jelentkezését a képző szervezet elfogadta és vele felnőttképzési szerződést kötött.
 2. Gyakorlati rész, személyes megjelenéssel a Kardos Labor Kft. székhelyén.

A képzési idő:

 1. Online tananyag során 1 hónap, amely idő alatt a résztvevő bármikor tanulmányozhatja a tananyagot. Kérdéseivel olyan szakemberekhez („tanárokhoz”) fordulhat, akik több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a geotermikus hőszivattyús rendszerek tervezési, kivitelezési és üzemeltetési területén.
 2. Gyakorlati képzés során havi 2 x 5 óra személyes megjelenéssel.

A tanfolyamot elvégző személy a tananyag elsajátításával többek között az alábbi kompetenciákat, ismereteket szerezheti meg (a felsorolás nem tartalmaz minden megszerezhető kompetenciát):

 • Magyarország földtani, geológiai felépítésének megismerése
 • A lehetséges hőhasznosító rendszerek megismerése
 • A horizontális kollektoros és vertikális talajszondás rendszerek elrendezése, biztonsági aspektusai és a telepítési elvek
 • A hőszivattyú és a hőforrás kapcsolata, fagyálló típusai és jellemzői, megoldásaik
 • A vizes hőforrású rendszer előnyei, technikai követelményei, kutak elhelyezése, a hőszivattyú és a hőforrás kapcsolata
 • Energiahatékony épületek jellemzőinek megismerése
 • Hőszivattyús körfolyamat, üzemmódok és szabályozás
 • A hőszivattyús rendszereknél alkalmazandó fizikai alapelvek megismerése
 • A hőszivattyús rendszerek működési alapelvei

A Magyarországon egyedülálló képzésről további részletek az alábbi linkre kattintva olvashat:
https://kardoslabor.hu/geotermikus-hoszivattyus-rendszerszerelo-kepzes-tajekoztato/