GEO hőszivattyús tarifa igénylésének feltételei új telepítés esetében

Az alábbiakban összegyűjtöttük az ELMŰ, ÉMÁSZ szolgáltatási területén a GEO kedvezményes hőszivattyús tarifa igénylésének feltételeit.


Read More
 • Műszaki feltételek

o Villamos bekapcsolás feltételei

§         A hőszivattyú berendezések üzemeltetéséhez kínált kedvezményes tarifa igénybevételéhez az elosztó engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft. / ÉMÁSZ Hálózati Kft.) különmért, vezérelt csatlakozást biztosít, a hatályos rendeletek szerint. A fogyasztásmérő, a vezérlő berendezés és szükség esetén a mágneskapcsoló elhelyezéséhez szükséges mérőhelyet az általános előírásoknak megfelelő módon a felhasználónak kell kialakítani

§         A mérőszekrényt és a villamos csatlakozó berendezés kiépítését csak az ELMÜ Nyrt./ ÉMÁSZ Nyrt. által regisztrált kivitelezők végezhetik.

§         A berendezés bekötése az elosztó vezérlőberendezésével a vezérelt elosztó hálózati áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott módon kerül kiépítésre.

o Nem villamos bekapcsolás feltételei

§         A hőszivattyús berendezés szerelését, és üzembe helyezését, a gyártó/forgalmazó előírása, műszaki útmutatója szerint kell elvégezni. Csak olyan berendezés helyezhető üzembe, amely szerepel a Szakosztály által készített, és kiadott megfelelőségi listán.

§         A berendezés üzembe helyezését a Szakosztály listáján szereplő kivitelező végezheti, vagy aki rendelkezik a listán szereplő forgalmazó írásos engedélyével és a munka elvégzését dokumentummal igazolja (3.sz. melléklet)

 • Belső hálózat kialakítás
  • A hálózat kialakítás alapvetően megegyezik a vezérelt bekapcsolásnál alkalmazott eljárásmóddal.
 • Eltérések:

o      A nyomvonal kialakításánál ügyelni kell arra, hogy ne legyen kötés a csatlakozóvezetékben. Minimálisan alkalmazható 4mm2 keresztmetszetű réz vezető, 20mm2 védőcsőben, ill. a terhelésnek megfelelő méretezés szerint.

o       Csatlakozáskialakítása: A leágazás végpontján plombázható elosztót kell elhelyezni, melyről a hőszivattyú villamos ellátása történik. Az elosztó villamos csatlakozása bontatlanul mereven, nem a dugaszolóaljzaton keresztül történik. A hőszivattyú villamos ellátását szolgáló tápvezeték kialakítását a szolgáltató ellenőrizheti.

 • Szerződési nyomtatvány
  • A szerződéskötéshez szükséges iratok, nyomtatványok.
  • tulajdoni lap
  • személyazonosságot igazoló irat
  • műszaki dokumentáció a hőszivattyú üzembe helyezéséről, szakhatósági engedélyek másolata, beépített gép típusa/villamos teljesítménye (melléklet)
  • kivitelezői nyilatkozat a villamos hálózat kiépítéséről (meglévő, jelenleg is használt melléklet)


 • Szerződéskötési feltételek (melléklet- ÁSZF)
  • A villamos szerelést csak a Szolgáltató által regisztrált villanyszerelő végezheti.
  • A beépített berendezésről, és a szerelés elvégzéséről nyilatkozatot kell kiállítani a kivitelezőnek, ami tartalmazza a beépített berendezés típusát, villamos, és nem villamos teljesítmény adatait. A dokumentumot a Szakosztály által készített listán szereplő vállalkozás készítheti el.

 

 • Bekapcsolás
  •  
   • Bekapcsolás a Szakosztály előzetes tájékoztatásával, igény szerint bevonásával  történik,
 • Ellenőrzés, monitoring
  • A bekapcsolt rendszereket, ellenőrzése a Szakosztály előzetes értesítés alapján, igény szerint  bevonásával történik.
 • További részleteket a www.aram.hu oldalon olvashat.