Indul a Főtáv geotermikus pályázata

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a FŐTÁV Zrt. geotermikus projektbe kezd, amelyhez szakmai, stratégiai partnert keres. A cég a mai napon hivatalosan is felhívást intézett a geotermikus szakma szereplőihez, a feladat: egy több mint 2 km mély kútpár kiépítése, a szükséges létesítmények telepítése és azok 15 éven át tartó üzemeltetése - tudható meg a távhőszolgáltató közleményéből.

A FŐTÁV Zrt. tárgyalásos eljárás útján keres szakmai partnert egy olyan geotermikus kútpár kiépítéséhez és üzemeltetéséhez, mely a rákoskeresztúri távhőkörzetet láthatja el a megújuló energiából nyert hővel. A nyertes pályázó feladata lesz majd a kútpár, valamint a kapcsolódó létesítmények kiépítése és a létesítmény 15 éven át tartó üzemeltetése is.

A FŐTÁV Zrt. az így kiépített hőtermelő egységtől évente legalább 16 millió Ft megtakarítást remél a földgázköltségekben, valamint további kb. 15 millió Ft bevételt az értékesíthető CO2 kvóták révén. A beruházás várhatóan 2010 őszén kezdődik és 2011 év végére fejeződhet be.

A tervezett kútpár mélysége több mint 2 km, tervezett geotermális hőteljesítménye pedig 4 MW lesz. Az eljáráson nyertes partner feladata a geotermális kútpár és a hozzátartozó létesítmények kiépítése a Rákoskeresztúri Fűtőmű térségében, a kútpár a távhőrendszerhez való illesztése, valamint a létesítmény 15 üzeméven át tartó üzemeltetésével a termelt geotermális hőenergia FŐTÁV Zrt. részére történő értékesítése.

A részvételi jelentkezés benyújtásának határideje 2010. május 14-e, a pályázat teljes anyaga pedig 2010. április 20-ától ingyenesen elérhető a FŐTÁV Zrt. honlapján. ( http://www.fotav.hu)

A projekt szorosan illeszkedik a FŐTÁV Zrt. azon elképzelésébe, mely szerint 2020-ra húsz százalékra növeli a megújuló energiaforrások használatát. A budapesti távhőellátásban jelenleg csupán 4%-ot tesznek ki a megújuló energiaforrások, a fennmaradó 96%-ot a földgázalapú technológiák szolgáltatják.

A fővárosi távhőszolgáltató vállalat ezen az arányon szeretne változtatni közép- és hosszútávon. A geotermikus kútpár megépítése mellett a tervek között szerepel egy 42,3 km hosszú körvezeték kiépítése 2017-ig, mely hét budapesti hőkörzetet kapcsolna egy integrált rendszerbe; valamint két, egyenként 20 MW kapacitású biomassza fűtőmű létesítése 2012-ig, mely tervezetten évi 15,7 millió köbméter földgáz kiváltását teszi lehetővé, évi 30 ezer tonna CO2 kibocsátás-csökkenés mellett.

A projektek megvalósulásával 2020-ra a földgáz alapú technológiák használata 77,9%-ra csökkenhet; míg a hulladékhasznosítás 12,8%-ra, a biomassza energiaforrásként való felhasználása pedig 9,3%-ra növekedhet a budapesti távhőellátásban.