Hatalmas fejlődés előtt áll Amerika geotermális piaca

image2Remek évet zárt tavaly Amerika geotermikus ipara, 2009-ben teljesítményalapon közel annyi geotermikus erőmű állt üzembe, mint az azt megelőző három év alatt összesen. A jövő még fényesebbnek ígérkezik az ágazat számára, az amerikai Geotermikus Energia Szövetség (GEA) által készített statisztika szerint a jelenleg üzemelő geotermikus erőműpark kapacitásának közel a dupláját fejlesztik az Atlanti-óceánon túl.

Tavaly 176 MW-nyi új geotermikus erőmű állt üzembe az Egyesült Államokban, ami az elmúlt öt évet vizsgálva egyértelműen rekordnak tekinthető, vagyis kijelenthető, hogy a gazdasági válság nem igazán éreztette hatását az amerikai geotermikus piacon. A kiugrás főként a nagyobb projektek befejezésének köszönhető, az Enel például Nevada államban két projektet fejezett be összesen 65 MW-os teljesítménnyel, de az Ormat is üzembe állított egy 50 MW-os erőművet Kaliforniában. Számos kisebb erőmű is termelésbe állt tavaly, ezek közül a legizgalmasabb talán a szénhidrogén-termelésből származó hőenergiát hasznosító (GHCP - geothermal hydrocarbon co-production) 0.25 MW-os kísérleti erőmű Wyoming államban. Az Egyesült Államokban üzemben lévő geotermikus erőművi kapacitások így 3086.6 MW-ra növekedtek az elmúlt év során, amivel Amerika a világ vezető geotermikus hatalmának számít. am1
A jövőt illetően a GEA rendkívül bizakodó, a szervezet felmérése szerint az előkészítés vagy éppen már a kivitelezés alatt álló geotermikus projektek száma eléri a 152-t, amelyet még további 36, eddig meg nem megerősített projekt követhet. Az ezek által létrejövő geotermikus erőművi kapacitás mérete 5254.21 és 7875.16 MW közötti, vagyis a magasabbik véget tekintve akár a jelenlegi amerikai geotermikus áramtermelő kapacitás duplája is megteremtődhet a felmért projektek megvalósulását követően. Amennyiben csak azokat a beruházásokat vesszük számításba, amelyeknél már legalább az előkészületek igazoltan megtörténtek (vagyis a projekttulajdonos erről nyilatkozott), akkor is 4600-7000 MW-nyi kapacitás épülhet ki az Egyesült Államok területén az elkövetkező években.

Különösen fontos a geotermikus expanzió során, hogy számos olyan államban terveznek beruházásokat, ahol korábban nem hasznosítottak még földhőt, legalábbis ipari méretekben nem, ami további lökést adhat majd az iparágnak a jövőben. A GEA jelentése szerint a legtöbb beruházás még mindig a földhőhasznosítás szempontjából komoly tapasztalatokkal bíró államokban valósulhat meg, így Kaliforniában és Nevadában. Utóbbi esetében 2,100-3,700 MW, míg előbbi esetében 1,600-3,700 MW új geotermikus erőművi kapacitás kiépülésével számolnak a szövetség szakemberei. További komoly méretű - bár az előzőekhez képest jóval kisebb - fejlesztés várható Utah, Idaho és Oregon államokban is. Tavaly márciushoz képest a beruházók által megerősített projektek száma 26%-kal, 132-ről 152-re növekedett. am2
A GEA a folyamatban lévő (és a kivitelező által megerősített) projekteket, azok előrehaladottsága alapján 4 csoportra osztotta: az első csoportba kerültek azok a projektek, ahol már azonosították a hőforrásokat és jelenleg is folyamatban ezen területek átfogóbb feltérképezése. A második fázisba kerültek azok a projektek, amelyeknél a kutatási, fúrási engedélyeket már beszerezték, illetve megkezdték a kutatófúrásokat. A harmadik csoportba azok a beruházások kerültek, ahol már minden engedélyt megszereztek, megkötötték az áramvásárlási engedélyeket, a kutak elkészültek és a projekt finanszírozása is biztosított. Végül a negyedik csoportba sorolták azokat a projekteket, ahol az erőművi engedély is a fejlesztők birtokában van, illetve már építik is a létesítményeket. E csoportosítás szerint a legtöbb amerikai geotermikus projekt az első és a második fázisban tart, míg közvetlenül a befejezés előtt 11 beruházást tartanak számon, 161.31 MW kapacitással. am3
A geotermikus iparág fejlődését nagyban segítik az amerikai energiaügyi minisztérium (DOE) által évente kiosztott támogatások, ráadásul a szektor tavaly a gazdasági stabilizációs csomagból (ARRA) is komoly forráshoz jutott. Jelenleg 354.7 millió dollárnyi támogatást osztottak ki az alábbi két forrásból, amelyből 25 államban 135 projekt jutott segítséghez. Amennyiben az iparági befektetéseket (önrész) is figyelembe vesszük, akkor az imént említett projektek teljes forrásállomány 643 millió dollárra növekszik.
am4
A célzott támogatásokat a következő tevékenységeket folytató kutatóintézetek, egyetemek és iparági szereplők kapták:

- Szénhidrogén-termeléssel kapcsolatos geotermikus kutatások
- Innovatív kutatási és kútfúrási projektek
- Továbbfejlesztett geotermikus rendszereket kutatók
- Egyéb technológiai kutatások és adatgyűjtési eljárások

Jól látható, hogy az amerikai kormányzat komoly hangsúlyt fektet a geotermikus technológiák fejlesztésére, hajlandó forrást nyújtani az új elképzelések, a hatékonyabb eljárások kidolgozására. Fontos elem az amerikai piac szempontjából, hogy egyre több olyan állam kísérletezik a geotermiával, amely még szűznek tekinthető a földhőhasznosítás terén, továbbá ugyancsak a keresletnövekedés irányába hat, hogy egyre több állam határoz meg kötelező zöld részarányt a saját területén, ami szintén komoly lehetőség nyújt a geotermia további térnyeréséhez. A most támogatott kutatások szintén a földhőhasznosítás szélesebb körű alkalmazhatóságát igyekeznek elősegíteni.