Elindult az energetikai nemzeti konzultáció: csökkenteni kell a függőséget

Magyarország elsődleges célja, hogy csökkentse külső energiafüggőségét, egy fenntartható, zöld gazdaságot hozzon létre - mondta Bencsik János a Nemzetgazdasági Minisztérium otthonteremtési és energetikai államtitkára egy mai konferencián.

A kormányzat EU-s források átcsoportosításával, új pályázatok és a Széchényi-terv kiszélesítésével kívánja elősegíteni az energiahatékonyságot javító programok elindítását, amelytől nagymértékű munkahelyteremtést is vár. Vizsgálják a kapcsoltak és a megújulók támogatásának szétválasztását, az új energiastratégiában a megújuló energiaforrások hasznosítására elsődlegese a hőellátásban számítanak. A mai nappal elindult az energetikai nemzeti konzultáció.

forrás: portfolio.hu
Bencsik János az új kormányzat otthonteremtési és energetikai államtitkára Hungaricum-csoprt által rendezett mai konferencián vázolta fel az új magyar energiastratégia legfontosabb pontjait, a megújuló energiastratégia kialakításának körülményeit.

Az államtitkár beszédét kezdve kiemelte, hogy a hazai gazdaság talapra állítása nehezen kivitelezhető a jelenlegi magas energiaárak mellett, az országnak rendkívül magas az energiafüggősége, a hazai lakosság energiaszegénysége az elmúlt időszakban növekedett, a természeti egyensúly megbomlott.

Az új kormányzat legfontosabb feladata, hogy ezen a helyzeten változtasson, ezért a Nemzet Gazdasági Minisztérium (NGM) és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) három közös munkacsoportot hozott létre, amelyek feladata az új energiastratégia, energiahatékonysági stratégia és megújuló energia stratégia kidolgozása lesz

Az új kormány meglátása szerint a magyar piaci liberalizáció nem hozott alacsonyabb árakat a magyar fogyasztók számára, ezért az államnak aktívabb szerepet kell vállalnia az árpolitikában is.

Bencsik János beszédében kitért a KÁT-rendszerre is, amely kapcsán megjegyezte, hogy a rendszer mai formájában már nem képes szolgálni az eredeti elképzeléseke, ezért megfogják vizsgálni, hogy miként lehet szétválasztani kapcsolt energiatermelés, valamint megújuló forráson alapuló termelés támogatását a jövőben.

Az államtitkár elmondása szerint a pályázati rendszert is rövid időn belül megreformálják, az EU-s források átcsoportosításával már januártól új pályázatokat szándékoznak kiírni, elhárítják a bürokrácia okozta gátakat, valamint a Széchényi programban is komoly szerepet kapnak majd az energiahatékonysági fejlesztések.

Az energiahatékonyság javítása elsődleges célként fogalmazódik meg az új kormány programjában, amelyre külön rekonstrukciós programok terveznek elindítani 2011 januárjában, amely kezdeti szakaszban 100,000 lakásegyenértékű felújítást jelentene, amely később két-, háromszorosára növekedhet.

A megújuló energiák elsődlegesen a hőellátásban kaphatnak majd szerepet az új energiapolitikában, a villamosenergia-szegmensben csak kiegészítő szerepet szánnak ezen erőforrásoknak.

Bencsik János hangsúlyozta, hogy az EU- politikai elveket a nemzeti érdekek szem előtt tartása mellett fogják beültetni a hazai jogrendbe, egyre több pénzt kívánnak átcsoportosítani az energetikai K+F tevékenységekre, fejleszteni kívánják a hazai energetikai képzés színvonalát. A zöld gazdaság beindítása elsődlegesen az energiahatékonysági területen fog megvalósulni, amely nagyon komoly munkahely-teremtési potenciált rejt magában.

Olajos Péter, az NGM tiszta energia- és klímapolitikai helyettes államtitkára beszédében szintén hosszan tárgyalta az energiahatékonysági beruházások szükségességét, a magyarországi ingatlanok régiós összehasonlításban is elkeserítő állapotát. A helyettes államtitkár egyúttal kitért arra is, hogy komoly szakemberhiány van jelen Magyarországon ezen a területen, csupán két energiaügynökség működik az országban, az önkormányzatoknál nehéz megfelelő energetikai szakértelemmel bíró személyt találni, ezért kezdeményezni fogják, hogy 20,000-es lélekszámnál nagyobb településeken kötelező legyen energetikus alkalmazása.

Olajos Péter beszélt arról is, hogy az állam és az EU-s források csupán a szükséges megújuló beruházások 20%-át képesek fedezni, ezért nagymértékben számítanak a piaci szereplőkre. Ehhez a helyettes államtitkár szerint elengedhetetlen lesz egy megújuló energia törvény megalkotása, amely nagyobb biztonságot jelent a befektetőknek, valamint a banki szektor ilyen irányú aktivitását is növelni kívánják, utalva ezzel egy zöldbank létrehozására. Olajos Péter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a megújuló nemzeti cselekvési tervet a nyár folyamán készítik el.