TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPA 2020 NEMZETI INTÉZKEDÉSI TERV ELİKÉSZÍTÉSÉRŐL, A NEMZETI VÁLLALÁSOK JAVASOLT ÉRTEKERŐL ÉS AZ AZOKAT MEGALAPOZÓ INTÉZKEDÉSI JAVASLATOKRÓL

Az Európa 2020 stratégia a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Az Európa 2020 stratégia kiemelten fontos Magyarország számára, hiszen ez az első közösségi gazdaságpolitikai erőfeszítés, amelyben az előkészítéstől kezdve részt veszünk, továbbá a magyar elnökség szempontjából is megkerülhetetlen. A korábbi években Magyarország nem vette komolyan uniós vállalásait – ezen változtatni kell, annak érdekében, hogy Magyarországot újra egyenlő és tiszteletre méltó partnernek tekintsék Európában.

Az Európa 2020 stratégiához tartozó Nemzeti Intézkedési Terv (NIT) az Új Széchenyi Tervvel összhangban készül. A NIT kidolgozásával a kormány felgyorsítja a „strukturális átalakítások”, azaz a nemzeti célok teljesüléséhez szükséges kormányzati munka folyamatát. Jelen anyag melléklete részletesen bemutatja az egyes Európai szinten meghatározott 2020-ig elérendő célkitűzések értékéhez tartozó hazai vállalásra tett javaslatokat (a novemberi véglegesítést megelőzően három különböző gazdasági környezetet feltételező forgatókönyv alapján), és azokat az intézkedéseket, amelyek a felelős tárcák álláspontja alapján elengedhetetlenek ahhoz, hogy az időszak (2010-2020) kezdetén hazánk jelentős előrehaladást érjen el az egyes területeken.

A teljes tanulmány letölthető innen »