Válasz Fodor Zoltán nyílt levelére

Tisztelt Fodor Zoltán Úr!
Tisztelt Mahősz Tagok és egyéb tájékoztatott, nem Mahősz tag hőszivattyús cégek, magánszemélyek!

Fodor Zoltán úr nyílt levelét a Mahősz vezetősége megkapta és az abban leírtakat tudomásul vettük.
Az elnökségi tagok, valamint a vezetőségi tagok közül az idő rövidsége és az elérhetőség korlátai miatt az alábbiak bevonásával konzultációt folytattunk, az érintettségük okán is:

Bányai István ügyvezető
Seidl Gábor elnökségi tag
Varga Csaba elnökségi tag
Kardos Ferenc ellenörző bizottsági tag
Kertész Csaba etikai és fegyelmi bizottsági tag társakkal.

A konzultáció után az alábbi megállapításokat teszem, melyekről tájékoztatom Önöket:

  1. A MAHŐSZ 6-II./2010. (IX.27.) számú határozat szerint, 3 év időtartamra, elnöki teendőkre szóló megbízásom ellenére, 2011 május végére összehívott rendkívüli közgyűlés keretében, bizalmi szavazást kezdeményezek személyemet illetően. Addig a MAHŐSZ szövetségi munkájának irányítását a terveknek megfelelően folytatom a vezetőséggel és az együttműködni kész tagsággal.
  2. Köszönöm Fodor Zoltánnak a nyílt levél megírását és Dr. Léderer Andrásnak a hozzászólását, mert remélem a lépésük, hozzásegíti a szövetséget a még eredményesebb munkavégzéshez. Egyben kérem Önöket, hogy további munkájukkal, ha lehet, megvárva a májusi szövetségi döntéseket, inkább a szövetség keretein belül végezzék.
  3. Tájékoztatom a tagságot, hogy eddig a nyílt levélhez kapcsolódóan nem kaptam személyemet és munkámat kifogásoló további hozzászólást, de felkérem a tagságot, hogy március végéig tegyék meg a MAHŐSZ további működésével kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, akár személyi változásokra is.
  4. Kérem a tagságtól, hogy a szövetségi munkavégzésükre vonatkozó konkrét hajlandóságukról nyilatkozzanak. Mely területen és milyen mértékben tudnak feladatokat vállalni?
  5. Kinyilvánítom, hogy a jövőben, ha a tagság úgy látja, akár egyszerű tagként is hajlandó vagyok szolgálni a hazai hőszivattyúzás fejlesztését, amennyiben a vezetésre közismerten és kiszámíthatóan elkötelezett személyt találunk.
  6. Végül tájékoztatom a tagságot, hogy most aktuális feladatként a Közép-Európai Hőszivattyús Nemzetközi Konferencia beszámolóján dolgozunk és a hőszivattyús továbbképző tanfolyamok szervezését végezzük a Magyar Mérnöki Kamara Kht.-val. Ennek során a szövetség tagjai előadásaival országosan 6 egyetemi városban lesz 24 órás hőszivattyús képzés a múlt évi budapesti tanfolyami tapasztalatok felhasználásával, melyekről az utolsó elnökségi ülésen beszámoltam.


Tisztelt szövetségi tagok, hőszivattyús kollégák!

Bízva az Önök hazai hőszivattyúzás fejlesztése iránti elkötelezettségében és értékítéletében, várom a fejlődésünket szolgáló javaslataikat, hogy közös akarattal és munkával az aktuális feladatokat megoldjuk.

Tisztelettel:

Ádám Béla
Elnök

 Ádám Béla Nyílt  levél .pdf formátumban letölthető INNEN.

Fodor Zoltán Nyílt levele pdf. formátumban letölthető INNEN