Levél Dr. Illés Zoltán Környezetügyért Felelős Államtitkár Úrnak

Tárgy: Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének véleményezése.

A Magyar Hőszivattyú Szövetség / MAHŐSZ / tagsága és a hőszivattyús szakterület tervezői, beruházói és különösen a kis családi házak tulajdonosai szomorúan tapasztalták, hogy a földhő hasznosító hőszivattyús rendszerek létesítési és használatba vételi engedélyezési eljárásához 2011. szeptember 15-től a korábbi 314/2005 /XII.25./ rendelet 2/A(1) előírásai szerint elrendelték a 13. számú melléklet:„adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához” c. nyomtatvány kitöltését és egyúttal elrendelték a 133.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Eredeti levél megtekinthető itt.

A MAHŐSZ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárságával együtt dolgozik a hazai megújuló energia nemzeti cselekvési terv / NCST 2020 / megvalósításán, ezen belül a földhő hazai felhasználásának európai színvonalra emelésén.

Munkánk során a reális lehetőségeken belül mindig kezdeményeztük az eljárások egyszerűsítését és az igazgatási szolgáltatási díjak reális mértékű kivetését.

Korábban az eljárási díjak csak a 36.000.- forintos mértékre korlátozódtak a Bányakapitányságoknál.

Ehhez járult a környezetvédelmi igazgatási szolgáltatási díj 23.000.- Ft. melyet a létesítésre és a használatbavételre is kivetettek. Ez a változás már a földhő használata után érdeklődő beruházókat kedvezőtlenül érintette, de még tudomásul vették.

A mostani 133.000.- forintos további illetékemelés, különösen a kisteljesítményű rendszereknél olyan mértékű, összesen a létesítésre és használatba vételre vonatkozó 384.000.- Ft illetéket jelent, mely teljesen megakadályozza a földhő használatának terjedését. Egy kisebb teljesítményű rendszer / 10 kW / esetén a beruházási költség 10-15%-át is eléri a kivetett illetékek összege.

A MAHŐSZ-höz számos bejelentés érkezett az intézkedés véleményezése és a korábbi illeték fizetési állapot visszaállításának kezdeményezése érdekében.

Kérjük Önöket, hogy az intézkedést akár közös egyeztetés alapján gondoljuk át, egyeztessünk, hogy az NCST teljesítése szempontjából mi lehet a helyes megoldás. Más szempontból az esetleges megújuló energia pályázatok támogatásából is egy jelentős rész az illetékek megfizetésére lenne fordítva.

Az igazgatási szolgáltatási díj későbbi megállapításához javasoljuk – ha már meg kell fizetni – a teljesítmény arányos díjfizetést. Egy ilyen szabályozásnál javasoljuk, a megemelt díjjal szemben a korábbi díjat, a 20 kW teljesítmény alatti földhős hőszivattyús rendszereknél.

Javaslatunk mérlegelését és intézkedésüket, válaszukat várva.

Tisztelettel:

Ádám Béla
Elnök