A hazai hőszivattyús energiahasznosítás aktuális kérdései 2009. év kezdetén


Napjainkban, mikor az orosz-ukrán vita miatt kitört a „gáz-frász” különösen el kell gondolkodnunk a hazai kedvező geotermális és földhő hőszivattyús hasznosítás radikális növelésén, ellátás biztonsági szempontból és az egyre gazdaságosabb megoldások alapján. Jelenleg ennek a hazai energia lehetőségnek csak az 5 %-át használjuk ki. Tehát jövőbeni energia politikánk egyik lényeges elemévé kell tenni ennek a szektornak a kiemelt fejlesztését és támogatását a gázár támogatása helyett.  Köteleznek erre minket a 2008.12.17-én elfogadott EU Klímacsomag megújuló energia vállalásai 2020-ig és a 2009.01.01-től bevezetésre került épület energiatanúsítási rendelet. Ki kell emelni, hogy a földhő mindenhol rendelkezésre áll, csak a „kitermelés” módja változik az egyes területek geológiai viszonyaitól függően, hőszivattyúk segítségével.

Tehát olyan fűtési-hűtési és meleg víz készítési lehetőségünk van, mely decentralizáltan megvalósítható bármely település kommunális, lakó, uszoda, egyéb rendeletetésű épületeihez, gazdaságosan, helyi CO2 kibocsátás nélkül, környezetkímélő módon.

A 2008. évi geotermális földhő hasznosítható hőszivattyús piacról elmondható, hogy a hazai viszonyokhoz és az előző évek eredményihez képest fokozottan fejlődött. Az eredmények mögött az energiaárak látványos növekedése, a vállalkozók és a lakosság energiaracionalizálási törekvései egyaránt megtalálhatók a kormányzati támogatási rendszer pozitív változásával együtt. A lakossági szektorban a NEP pályázati támogatások (30 % , max. 1,2 millió Ft) hatására a legális, engedélyezéssel készülő hőszivattyús rendszerek száma megháromszorozódott.

 

 

 

Az Építéstudományi Egyesület Hőszivattyús Szakosztálya 2008-ban is azon dolgozott, hogy a hatóságokkal, kormányzati szervekkel a nemzetközi kapcsolatait, kutatási, oktatási eredményeket felhasználva a hőszivattyús technológia hazai fejlődésének teret nyerjen. Ennek a munkának is eredménye, hogy számos multinacionális cég hazai leányvállalata kezdett el a hőszivattyús iparágban fejleszteni és a piacon megjelenni. Ide tartozik többek között a Junkers, a Buderus, a Rehau, a Haka-Geodur és legalább 100 hőszivattyús forgalmazó a világ minden részéről importált hőszivattyú típusokkal. Ennek megfelelően a hőszivattyús szakosztály egyik kiemelt feladata a növekvő piaci érdeklődés minőségi kiszolgálásához a hazai szabályozás, minőség ellenőrzés és képzés megszervezése. Vonatkozik ez tervezőkre, kivitelezőkre és kereskedőkre egyaránt. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a megrendelők, csak az ÉTE Hőszivattyús Szakosztály által regisztrált, megfelelő referenciákkal rendelkező cégekkel szerződjenek hőszivattyús beruházásra.

A növekvő érdeklődés kihívást jelent számunkra, hogy csak a megfelelő piaci magatartást, a jó rendszer hatékonyságot teljesítő társaságokkal legyünk kapcsolatban.

 

Ennek érdekében átvettük az EHPA (Európai Hőszivattyús Szövetség) oktatási és minősítési anyagát (EU-CERT) és a jövőben ezt rendszeresíteni kívánjuk a hazai gyakorlatban. Sokat dolgoztunk a tervezett hőszivattyús áramtarifa kedvezményért, mely várhatóan 2009-ben megvalósul és ezzel, a pályázatok mellett, újabb pozitív hatást gyakorolhat a hőszivattyúk terjedésére. Ennek a támogatásnak a hatására a jó hatásfokú hőszivattyús rendszerek energia megtakarítása elérheti a 40-50%-ot a gázzal szemben és a többlet beruházási költség 5 -6 év alatt megtérülhet, miközben függetlenedünk a gázellátási kockázatoktól.

A hazai nagy beruházásoknál is fokozódott az érdeklődés a hőszivattyús technológia iránt, irodaház, szálloda, lakóparkok tekintetében, különösen a KEOP pályázati támogatás hatására. Az eddigi pályázatok tapasztalatai alapján fontos 2009-ben egyszerűsíteni a feltételeket és a pályázati értékelési mechanizmust technológiákhoz differenciálni.

A nagy beruházások közül kiemelkedő eredmény, hogy a Pannon mobilszolgáltató új székházában valósul meg Európa 7-ik legnagyobb hőszivattyús rendszere / 1 MW / a HGD Kft. tervei és kivitelezése alapján.

 

A hőszivattyús beruházások elterjedését ezek a referencia rendszerek mérési eredményei fogják befolyásolni. Ezért fontos továbbra is, hogy konferenciákon a legnagyobb teljesítményű, monitoringozott rendszerekről, mint „esettanulmányokról” a közvélemény értesüljön. A gázár növekedése és a klímaproblémák kellően megalapozták a figyelmet a megújuló energiák, így a geotermális és a földhő hőszivattyús hasznosítása iránt. 2009 év kezdetén számos média és a sajtó foglalkozik a hazai alternatív lehetőségek bemutatásával. Elkészítettük a hazai megújuló energia stratégiához a 2020-ig terjedő időszakra a geotermális és földhő hőszivattyús szakmai előterjesztést, melynek elfogadtatása érdekében a nyilvánosságot is fel kívánjuk használni. Különösen fontos a termálfürdők „fáradt vizeinek”, és a termálkertészetek „hulladékhőinek” hőszivattyús hasznosításában tett előrelépések hazánkban, mert ezekkel nagy teljesítmények érhetők el.

Úgy véljük, hogy a hazai hőszivattyús iparág egy sikeres növekvő pályán halad és ez biztatást ad a jövőre nézve, hogy a hőszivattyús technológia, hasonlóan a fejlett Nyugat-Európai országokhoz, hazánkban is reális alternatíva, a fosszilis energiától való függés és a káros gázkibocsátások csökkentésében.

Ádám Béla

ÉTE Hőszivattyús Szakosztály elnök