Pannon Zrt. Irodaház, Törökbálint

Az épületet eredetileg gázkazán + folyadékhűtő rendszerre tervezték, a fűtési csúcsigény 862 kW, míg a hűtési csúcsigény 966 kW. Tekintettel a Pannon Zrt. vezetésének „zöld beruházási elkötelezettségére”, 2007 júliusában kutatófúrások és szondateszt alapján felmérték a fűtésre és hűtésre használható alternatív hőszivattyús rendszer lehetőségét.


A társaság a bemutatott hőszivattyús beruházási költségkalkuláció és megtérülés-számítás alapján – amely az akkori gázárak mellett 10 év volt – úgy döntött, hogy pályázati támogatás nélkül is a megújuló földhő energiájára telepített földhőszonda rendszert hasznosítva váltja ki a fűtési gázigényt, és csökkenti a hűtési költségeket a szondákkal részben passzív, részben a csúcsigénykor aktív hőszivattyús üzemmel.

2007. október 24-én kezdődött a 180 db szonda fúrása, a furatokba 100 méteres, 40 mm-es szimpla szonda került. A fúrási körülmények az átlagosnál nehezebbek voltak, mert a rétegsorban apró szemű kavics és az alsó 80-100 méter közötti szakaszban mészmárga rétegek voltak. Ennek ellenére speciális amerikai keményfémbetétes szárnyas fúrókkal a fúrási teljesítmény egy szonda/nap volt. Az egy tömbben elhelyezett szondarendszer felett megy az egyéb közműrendszer és a felszínen zöldterület, valamint parkoló épül. A beruházó kérésére az eredeti terepviszonyoknak megfelelő lejtésekkel kellett a földmunkát elvégezni, a szondák 3 db osztó-gyűjtő aknába bekötése után.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal új szabályozásának megfelelően az ún. geotermikus védőidom kijelöléséhez és a földi hőáram változásának vizsgálatához 3 db különböző helyre telepített monitoring szondát létesítettek. Ezekben folyamatos méréssel fogjuk regisztrálni a fűtési és hűtési üzemben, a külső hőmérséklet változásának függvényében a szondarendszer földhő működését és környezeti hatástávolságát. Jelenleg a teljes primer akna és gerincvezeték-rendszer a szondákkal elkészült, és a beállás megtörtént az épület –II. szintjén elhelyezkedő hőközpontba. Jelenleg a hőközponti kiépítés folyik, az épület ütemezett építésének megfelelően. Készül a vezérlés és automatikus, monitoringgal kiegészített, folyamatos COP mérés lesz, 2009. első félévében.